... pijte čaj a zažívejte radost!

Jak je to doopravdy s čajem...

Pijte svůj čaj pomalu a s úctou,
jakoby byl osou, kolem níž se otáčí celý svět.
Pomalu, rovnoměrně, nikam nespěchejte.
Žijte přítomný okamžik.
Pouze tento okamžik je život.


Musíte být naprosto bdělí a přítomní, abyste si užili tento čaj.
Pouze v bdělém vědomí přítomnosti vaše dlaně ucítí příjemné teplo šálku.
Pouze v přítomnosti můžete pocítit vůni, zakusit sladkost, ocenit jemnost.
Pokud přemítáte nad minulostí, nebo se strachujete o budoucnost, zcela přijdete o zkušenost radosti z šálku čaje.
Shlédnete na šálek, a čaj bude pryč.
S životem je to podobné.
Pokud nejste zcela přítomní a rozhlížíte se kolem sebe, je náhle pryč.
Přišli jste o pocit, aroma, jemnost a krásu života.
Bude to vypadat, jakoby se prohnal kolem vás.
Minulost je pryč.
Poučte se z ní a nechte jí být.
Budoucnost tu ještě není. Plánujte si jí, ale neztrácejte svůj čas tím, že se jí budete obávat.
Obavy jsou zbytečné.
Pokud se přestanete neustále vracet k tomu, co už se stalo,
pokud se přestanete strachovat nad tím, co se nemusí nikdy stát, 
budete v přítomném okamžiku.

Pak začnete v životě zažívat radost.
Thich Nhat Hanh

"Jedině příroda ví, co chce, nikdy nežertuje, nikdy nedělá chyby, ... ty dělá jen člověk."
Johann Wolfgang Goethe

"U posledního soudu se dovíme, že jsme měli jedinou povinnost - být šťastní. Kdejaký idiot, ale i myš nebo komár, nás předběhl." 
Vladimír Kokolia 

Šťastnej je člověk ten, kterej žije život jakej chce žít. Štěstí je ve způsobu života, nikoliv v cílech!" 
Václav Cílek (resp. zde a zde)

"Nestačí jen něco chtít, je třeba to i vykonat!"
Johann Wolfgang Goethe

"Když se pustíte do toho, co právě teď děláte naplno, tak vás přestane hledání smyslu života trápit, protože ho budete žít!"
Lucie Dlasková
 
Kdo zná druhé, je chytrý;
kdo zná sebe, je moudrý.
Kdo přemáhá druhé, je silný;
kdo přemáhá sebe, je mocný.
Kdo se umí spokojit, má hojnost;
kdo dovede vytrvat, má vůli.
Kdo se neodchyluje od svého učení,
má dlouhé trvání.
Kdo smrtí nezaniká,
má stálé trvání.

(LAO-C´)

"Člověku se nestane co si zaslouží ale to co je mu podobné"
... předpokládám-li, že budu neúspěšný apod., tak se to stane,
to je to, co dokážeme ovlivnit -
(volně - Jitro Kouzelníků a Pavel Vosoba)

„Nikdo není víc zotročen než ti, kteří chybně věří, že jsou svobodní"
Johann Wolfgang Goethe

"Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné?"
Johann Wolfgang Goethe

"Život má cenu jen, když ho žijeme celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, i když je to třeba jenom na 15 let. Pak si možná řekneme: Škoda, že to končí, ale víc už se toho času opravdu stihnout nedalo. Dnes není problém, že lidé žijí krátce, ale spíš s tím, že svůj život jedou na 20 procent svých možností."
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D

"Musíme zjistit, kdo jsme. Průběžně zjišťovat, kdo jsme a stávat se. V okamžiku, kdy se ptáte, tak to sice nějakou dobu trvá, ale odpovědi dostáváte. Takže často, když nevíte, stačí se dlouho vytrvale ptát a hledat... a dřív nebo později... se stane něco, pokud člověk není úplně odtržený od světa, od sebe... přijde nějaká knížka, člověk a něco někdo mimoděk řekne... a vy víte vlastně, co máte dělat."
Václav Cílek (Voices of Meltingpot)

"Pití čaje a pozorování kamenů zpomaluje čas"
ZN :-)

"Nikdy budoucnost netvořili mrtví lidé. ... Nikdo za nás tu budoucnost neudělá. Jestli má přijít kolaps a má být špatný, tak je na nás, že my ho uděláme špatný. Jestli má přijít proměna a budeš vlastně v pohodě, tak je na nás, aby byla v pohodě. Nikdy v dějinách lidstva nebylo tak obrovské množství moci distribuováno mezi tak širokou veřejnost. ... Máme obrovskou moc v rukou."
Petr Horký (film kolaps civilizací)

"Starý je člověk tehdy, když má víc vzpomínek, než vizí co chce dělat"
Jan Hanák (publicista, kněz a vysokoškolský učitel), (osobní stránky)

"Od poloviny života dále zůstává skutečně živý jen ten, kdo je připraven zemřít se životem. Protože v tajné hodině životního poledne se parabola obrací, rodí se smrt. Druhá polovina života neznamená vzestup, rozvinutí, zvýšení, hojnost, ale smrt, protože konec je cílem. Popření životního naplnění znamená odmítnutí přijmout jeho ukončení. Oboje znamená nechtít žít; nechtít žít je stejné jako nechtít zemřít. Přibývání a ubývání tvoří jednu křivku."
Carl Gustav Jung

 ,,S kameny je to stejné jako s lidmi. Zřídka najdete některý mimořádný.“
Johann Wolfgang Goethe

"Čaj tiší hluk tohoto světa."
Kamil Novotný - FB

"Když zasadíme salát a dobře neroste, neobviňujeme salát. Hledáme důvody, proč se mu nedaří. Možná potřebuje hnojivo, nebo více vody, nebo méně Slunce. Nikdy neviníme salát. Přesto když máme problémy s našimi přáteli nebo rodinou, obviníme toho druhého. Ale kdybychom věděli, jak se o ně postarat, budou dobře růst, stejně jako salát. Obviňování nemá žádný pozitivní efekt ani snaha někoho přesvědčit pomocí soudů a hádek. To je má zkušenost. Žádné obviňování, žádné soudy, žádné hádky a spory, jen porozumění. Pokud rozumíme a ukážeme, že rozumíme, můžeme milovat, a situace se změní."
Thich Nhat Hanh

 "Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává."
ZN :-)

„Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat.“
Karel Kosík

„Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst.“
Anton Pavlovič Čechov

"Jak člověk žije, tak taky stůně."
MUDr. Jan Hnízdil

"Je známo, že těsně před tím,
než řeka vpluje do oceánu,
klepe se strachy.
Dívá se zpět na celou svou cestu,
na vrcholy hor, na dlouhou klikatou cestu
skrz lesy a vesnice.
Před sebou vidí
tak ohromný oceán,
že vstup do něj
nemůže znamenat nic jiného
než rozplynutí se navždy.
Ale není jiné cesty.
Řeka nemůže jít zpět.
Nikdo nemůže jít zpět.
Jít zpět, je v existenci nemožné.
Řeka musí podstoupit to riziko
a vstoupit do oceánu.
A jen tehdy,
když vstoupí do oceánu,
strach zmizí,
protože řeka pozná,
že to není rozplynutí se v oceánu,
ale bytí oceánem."

~ Chalíl Džibrán, 'Prorok'
______________
"It is said that before entering the sea
a river trembles with fear.
She looks back at the path she has traveled,
from the peaks of the mountains,
the long winding road
crossing forests and villages.
And in front of her,
she sees an ocean so vast,
that to enter
there seems nothing more
than to disappear forever.
But there is no other way.
The river can not go back.
Nobody can go back.
To go back is impossible in existence.
The river needs to take the risk
of entering the ocean
because only then will fear disappear,
because that’s where the river will know
it’s not about disappearing into the ocean,
but of becoming the ocean."
Khalil Gibran, 'Prophet'
Art: Frase Honghikuri
(FB, Tarak Matl)

Když změníte způsob, jakým se na věci díváte,
tak se věci, na které se díváte, změní.
Max Planck (1858–1947)
---
Vesmír je nejen zázračnější,
než si myslíme,
ale je dokonce zázračnější,
než si vůbec dokážeme představit:
J.B.Haldane

"Každý čin, ať dobrý, nebo zlý,
každá myšlenka, slovo,
vyzáří do prostoru, opíše kruh
a vrací se zpátky do bodu,
odkud vyšel.
Toť karma."
František Drtikol, film 1998

co mě právě zajímá :-)
Lidské paradigma a jeho proměna - Jan Rak
Prof. Jan Rak v rádiu
Kupředu do minulosti (Jana Kociánová a osobnosti)
Spirituála (Ke kořenům, Duchovní Evropa)
RadioSWISS (opravdový jazz všech stylů)
Dr. Igor Bukovský – AKV
Margit TV
Margit.cz -obecně a blog
Margit.cz -zdravý talíř ještě lepší
Margit.cz - co jíst - průvodce skutečným jídlem
mindfulness (síla bdělé pozornosti)
VAQUERO SADDLES (Nepustil & Folvarčný - USA, facebook)