Není čokoláda jako čokoláda!

Čokolády manufaktury Jordi´s patří k TOP českým výrobkům a jsou nejen českým unikátem sbírajícím ocenění ve světě. Jsou opravdovou čokoládou, jaká se v Čechách vyráběla, když jsme byli čokoládovou velmocí!

Takhle se čokolády v Jordi´su (v Hradci Královém) vyrábí: 
https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10007844-mala-cokoladovna.

Více informací:
O výrobě čokolády (porovnání manufakturní ruční malovýroby s průmyslovou velkovýrobou).
Jak se správně ochutnávají čokolády?
O kakaovníku...

Porovnejte manufakturní (hand made) výrobu špičkových čokolád Jordi ´su s tím, čeho se sní 26 miliónů ks ročně, tj. s českým tradiční ultrahnusem (pardon, ale jinak se to po zkušenostech s opravdovými čokoládami říci nedá)  - Studentskou pečetí: 
https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10007709-studentska-pecet.

Kolik že se špičkové čokolády u nás, v Čechách, kdysi - za první republiky  - vyrobilo? Čtěte zde!

A jak se tedy vyrábí opravdová čokoláda?
text v přípravě