Čím víc...

"Čím více toho o geologii Ašska vím, tím méně toho bez ní dává smysl!"

"Saxa loquuntur." (Bible, Lk 19,40) (1)

 

LEGENDA:

(1) "Saxa loquuntur" (Bible, Lk 19,40): použito v úvodu knih = (lat.) "Kameny promluví!", resp. "kameny mluví", "skály mluví", "kameny mluví, hovoří či promluví"