Thajské a vietnamské oolongy thaj-wanského typu...

"Tyto země v současné době produkují, díky tchaj-wanským odborníkům a financování, oolongy většinou velmi dobré kvality. V Thajsku se už delší dobu vyráběly velmi dobré čaje z kultivaru Jin Xuen (Milky Oolong i Jin Xuen Oriental Beauty). Nyní tam i do Vietnamu byly zavedeny další tchaj-wanské kultivary, včetně vynikajícího kultivaru Qing Xin Oolong, čím se kvalita produkce těchto zemí tak zvýšila, že často nepoznáme, pijeme-li tchaj-wanský originál nebo oolong thajského nebo vietnamského původu (např. Kao Shan Oolong)."

doslovná citace - Valter K.: Lexikon dobrých čajů, Granit 2016 (1. vydání, str. 55)