NAVRCHOLU.cz
právě se nacházíte na stránce: index - čajová školka - klasifikace čajů

Klasifikace čajů

U čajů se setkáváme s různým označením pomocí velkých písmen, slovních označení, zkratek a čísel. Rozklíčování obsahu takového názvu bývá mnohdy velmi zapeklité. V každé čaj produkující zemi se totiž k označování čajů přistupuje - s ohledem na tradice, zvyklosti, původ zavedení produkce čaje a na druhy vyráběných čajů - trochu jinak.

Jistý řád však v označování panuje, rozklíčujme jej...

Čínské čaje (bez ohledu na druh) jsou v čínštině označovány několika znaky, v překladech pak několika slovy (a případně rokem). Indické čaje jsou značeny jedno nebo dvouslovným názvem a jednoduchou soustavou zkratek (sérií velkých písmen a čísel). Thajské, vietnamské a barmské čaje jsou označovány několika slovy a kombinací písmen s čísly. Japonské čaje jsou označovány několika znaky, v překladech několika slovy. Cejlonské a africké čaje jsou značeny podobně jako čaje indické. Taiwanské čaje jsou značeny podobně jako čínské.

 

OXALIS

Občas se lidé pozastavují nad tím, co vlastně znamenají velká písmena za názvem čaje nebo různá anglická slova v názvu čaje. Jednoduše řečeno se jedná o zkratky nebo slovní označení, která nějakým způsobem klasifikují čaj podle velikosti čajových lístků, plantáží, oblasti pěstování čaje, tvarů, atd. Označování čajů je spletitou záležitostí plynoucí z nejednotnosti a zvláštností každé čajové země. Občas vnesou i firmy trochu zmatku do této záležitosti honosným názvem čaje, jehož kvalita není až tak vysoká.
Na úvod je nutno dodat, že označování čajů v mnoha případech neodkazuje na kvalitu čajového nálevu, ale spíše na kvalitu čajového lístku.


Černé čaje

Pravděpodobně nejznámější systém klasifikace čaje se odvíjí od anglického názvu čajového lístku „Pekoe“ a jeho velikosti. Tento systém klasifikace nezohledňuje kvalitu nálevu. Označení čajů, které vychází z velikosti čajového lístku „Pekoe“ jako základ, se obvykle váže k černým čajům z Indie nebo Cejlonu. Zkratky tohoto systému vypadají následovně:

SFTGFOP (I-III) - Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
FTGFOP (I-III) - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
TGFOP (I-III) - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
GFOP (I-III) - Golden Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
FOP (I-III) - Flowery Orange Pekoe (grade I-III)
OP (I-III) - Orange Pekoe (grade I-III)
P - Pekoe
PS - Pekoe Souchong
S – Souchong

- čaje označené pouze písmenem „S“ pro „Souchong“ obsahují nedostatečně svinuté a nedostatečně fermentované listy. Tyto čaje se příliš neexportují.
- čaje obsahující větší a tvrdší listy se označují „PS“ nebo-li „Pekoe Souchong“
- za základ se ovšem považuje označení čaje „P“ pro „Pekoe“, nebo-li čajový lístek a jednoduše znamená, že při výrobě se použil celý čajový lístek.
- další stupeň, který následuje je „OP“ pro „Orange Pekoe“. Toto označení se vztahuje k nepatrně většímu čajovému lístku, který může být i tenčí. Slovo „Orange“ může být pro některé zavádějící, protože si mohou myslet, že má něco společného s barvou nálevu (orange pro oranžovou) nebo chutí (orange pro pomeranč). Ovšem nic z toho není pravda. Hodně čajových knih nebo expertů tvrdí, že tento termín je odvozen od holandské královské rodiny Orange Nassau, ale ve skutečnosti je původ tohoto označení téměř neznámý a proto je často mylně spojován se jménem královské rodiny.

Označení „Flowery“, dalo by se přeložit jako „květinový, květnatý“ a vzniká zkratka „FOP“ pro „Flowery Orange Pekoe“. I toto slovíčko často zmate spoustu lidí, kteří si pak myslí, že čaj obsahuje nějaké květy. Pravda je taková, že označení „Flowery“ nesouvisí s žádným květem ani květinou, ale spíše označuje neotevřený pupen čajového lístku, velmi často rozlámaného na kousky. Obecně platí, že čím více písmen zkratka obsahuje, tím je čaj kvalitnější. Vždy je však třeba mít na paměti, že toto označení mluví o velikosti a vzhledu sklízeného listu, neříká však nic o jeho zpracování a tedy ani o kvalitě hotového čaje. Jde tedy o označení spíše orientační. Každá kvalitativní úroveň může být podle velikosti sklizeného listu ještě vnitřně strukturována do tří podúrovní značených římskými číslicemi I-III. Velikost menší než celý čajový lístek se označuje „Broken Pekoe“, zkratka „BP“, což by se přeložilo jako „zlomený lístek“, jedná se o drobnější čaje. Podle dalšího zpracování pak můžete narazit na následující označení:

SFTGFBOP (I-III) - Special Finest Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
FTGFBOP (I-III) - Finest Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
TGFBOP (I-III) - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
GFBOP (I-III) - Golden Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
FBOP (I-III) - Flowery Broken Orange Pekoe (grade I-III)
BOP (I-III) - Broken Orange Pekoe (grade I-III)
BP - Broken Pekoe
BPS - Broken Pekoe Souchong

Čaje z různých oblastí s různou kvalitou i klasifikací

Nižšími úrovněmi jsou „Fannings“ nebo-li drť a nakonec „Dust“ což je prach. Čaje s tímto označením se převážně výhradně používají na výrobu klasických porcovaných čajů. Ovšem neznamená to, že by jejich kvalita byla špatná, protože i při zpracování nejlepších čajových lístků vznikne vždy určité procento „Fannings“ a „Dust“, ze kterých lze pak připravit dobrý nálev. Pro kvalitu čajů této kategorie je velmi důležitá jejich čerstvost, díky drobnosti jsou více náchylné na zvětrávání. Vzhledem k oblibě velmi silných čajů plné a výrazné chuti produkují někteří pěstitelé čaje fannings velmi vysoké kvality:

TGOF - Tippy Golden Orange Fannings
GOF - Golden Orange Fannings
OF - Orange Fannings

U čajů lepší kvality bývá kromě označení výše zmíněného uveden ještě i název plantáže, ze které pochází. Každý milovník čaje by si měl ovšem uvědomit, že kvalita čaje z určité plantáže se rok od roku liší. To, že si jednou koupí čaj vynikající kvality z určité plantáže není zárukou toho, že příští rok bude tento čaj vykazovat stejné chuťové vlastnosti. Kvalitu čaje značně ovlivňují kromě jiného i klimatické podmínky. Takže stačí jen, aby daná oblast měla málo dešťů, a čaj může být odlišný. Jak bylo již dříve zmíněno, výše uvedené značení se váže zejména k černým čajům z Indie a Šrí Lanky. Ovšem ani v těchto oblastech se nepoužívá celoplošně.

U indických čajů stojí za zmínku odlišné značení u Dárdžilingů a čajů z jihoindických plantáží. Dárdžiling, více než jakákoliv jiná oblast, tradičně používá pro označení čajů systém založený na velikosti čajových lístků, tedy zkratky „P“, „OP“, „FOP“, atd. Navíc si můžete všimnout za čaji ještě označení „CL“ nebo-li „clonal“. Ani toto označení nevypovídá nic o kvalitě, ale spíše o tom, že majitel plantáže se pečlivě stará o své čajové keříky. U Dáržilingů se navíc rozeznávají čaje z první (first flush), druhé (second flush), mezi (inbetween) nebo podzimní (autumnal) sklizně. Čaje z první sklizně jsou jarní úrodou a velmi často se v jejich charakteristikách používá označení Muscatel – muškátové. Čaje z druhé sklizně jsou více vyzrálé. Čaje inbetween se produkují mezi první a druhou sklizní v období duben – květen. Nakonec je tu poslední kolo sklizně nazývané podzimní, charakteristické velkými lístky.

Oproti čajům z Dáržilingu jihoindické čajové plantáže používají systém klasifikace podle velikosti čajových lístků velmi volně, zejména proto, že při sklizni využívají metodu CTC (cut-tear-curl = sekat-trhat-točit) jako protiklad k ručnímu sklízení. Čaje jsou pak obvykle označeny písmeny pro klasifikaci zlomkových čajů, jako např. „BOP“, „Broken Orange Pekoe“. Na Šrí Lance se můžete navíc setkat s jednoduchým rozdělením do 3 kategorií: „low-grown“ čaje, jedná se o čaj pěstovaný ve výšce zhruba 600 m n.m., dále pak „medium-grown“, což jsou čaje pěstované ve výšce do 1200 m n.m., a poslední kategorie jsou čaje „high-grown“, které se pěstují v nejvyšších polohách.

Indie používá podrobné členění a nejvyšší označení je SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), oproti tomu v Číně je nejvyšší listová třída značena jako FOP, a v Indonésii pak OP s dodatkem Sup., v Keni GFOP, atd. U šrílanských čajů nejvyšší kvality se lze setkat mimo klasického FOP také s označením FBOPF, tj. Flowery Broken Orange Pekoe Fannings, často s přívlastkem Sp (ecial) či Ex (klusive).

 

Poznámky:

1) dle informací na internetu
2) Karel Valter, Vše o čaji pro Čajomily, Granit, Praha 2010.
3) Zdeněk Hrdlička a Věna Hrdličková, Umění japonských zahrad. ARGO, Praha 1998.
4) Sóšicu Sen XV., Cesta čaje, mysl čaje, překlad Viktor Faktor, Pragma, Praha 1991.
5) Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi, Příběh čaje, ARGO, Praha 2002.

 

© Ing. Zdeněk Nepustil

právě se nacházíte na stránce: index - čajová školka - klasifikace čajů
DOBRÉ ČAJE
pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví ®

 

GLOSÁŘ

zpět do glosáře

Je, bylo a bude (novinky)
Všechna práva vyhrazena © DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví ®, založeno 2005, webdesign DOBRÉ ČAJE 2011
Poslední aktualizace 10.1.2011

MĚJTE STÁLOU STOPROCENTNÍ KONTROLU NAD STRESEM***ZBAVTE SE NAPĚTÍ***ZÍSKEJTE VÍCE ENERGIE***ZVYŠTE SVOU VYTRVALOST***VYTVOŘTE SI POHODU, KLID A PROŽIJTE SPOUSTU INSPIRATIVNÍCH CHVIL***POSILUJTE TRVALE SVOU IMUNITU I ODOLNOST***VĚDOMĚ PRACUJTE NA PREVENCI NEJHORŠÍCH CHOROB, KTERÉ VÁS MOHOU ZASKOČIT (RAKOVINA, MRTVICE, INFARKT MYOKARDU)***POZITIVNĚ OVLIVŇUJTE FUNGOVÁNÍ CELÉHO SVÉHO TĚLA***ZLEPŠETE SI CELKOVÉ ZDRAVÍ***PRODLUŽTE SI ŽIVOT